Apríl – mesiac prírody

Objavovaním prírody objavujete samého seba.

Maxime Lagacé

V tomto období u nás ustupuje zima a začína jar, príroda sa prebúdza z dlhého zimného spánku. V pôde zachytená jarná vlaha je optimálna pre vtáky, rastliny a stromy. Príroda, ktorá je domovom, zdrojom živín a potravy pre rozmanité rastliny a veľké množstvo menších či väčších živočíchov v tomto mesiace vstupuje do novej fázy životného cyklu.

Dnes 1. apríla si pripomíname od roku 1906 Svetový deň vtákov. V tomto čase sa k nám vracia najviac sťahovavých vtákov. Jarné prílety sledujú členovia Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS). Pri tejto príležitosti sa u nás konala aktivita s cieľom spoznávania nášho vtáctva pod Vysokým vrchom za účasti amatérskeho ornitológa.

S príchodom teplejšieho počasia sa v tomto mesiaci prebúdzajú po „zimnom spánku“ aj rastliny. Ich význam a dôležitosť si budeme pripomínať tiež tento mesiac a to 13. apríla v Medzinárodný deň rastlín. Všeobecne mám rastliny veľmi rada, no moje najobľúbenejšie sú liečivé byliny. 

Pri ich zbere si vždy uvedomujem čo je pre nás ľudí prirodzené a zamýšľam sa nad ich pôvodom. Mám rada tvorbu herbára a chcela by som v budúcnosti posunúť svoje znalosti mládeži, preto pripravujem realizáciu pracovného zošita na túto tému.

Na záver mesiaca plánujeme uskutočniť kontrolu sadu starých druhov ovocných stromov po zimnom období. Aktivitu plánujeme na 29. apríla, kedy si pripomíname najstarší medzinárodný deň spájaný so stromami, ktorého pripomienka sa realizuje po celom svete. Všetci záujemci na prechádzku našim sadom ste vítaní!