Aktuality

 

 

Vydanie pracovného zošitu "Môj herbár"

Vďaka Environmentálnemu fondu a Zelenému vzdelávaciemu fondu sme vydali našu prvú publikáciu – pracovný zošit „Môj herbár“. Momentálne ju okrem vybraných škôl môžete nájsť na našej adrese, poprípade priamo v lokalite Roveň, alebo na adrese EWOBOX-u. V priebehu tohto roku pre Vás pripravujeme ďalšie publikácie z tejto série zamerané na lúky, mokrade a lesy.

Darujte 2% z dane pre udržanie biodiverzity na Muránskej planine

Tento rok sa opäť obraciame na Vás s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní na podporu biodiverzity podhorských lúk na Muránskej planine a na zachovanie udržiavacieho chovu ohrozených druhov zvierat za pomoci aplikovania techník tradičného hospodárenia.
Vďaka Vašej pomoci už 4 roky realizujeme prírode blízke hospodárenie, za čo Vám patrí naše veľké ĎAKUJEME. Celý letáčik s informáciami nájdete TU. Darovací formulár je uložený TU.

POP 2022

Oznamujeme, že sme v mesiaci november dokončili projekt „budovanie liahnísk pre obojživelníky pod Vysokým vrchom v NP Muránska planina“, ktorý bol financovaný Environmentálnym fondom v rámci POP 2022. Viac detailov o priebehu projektu nájdete TU.

Obnova lavičiek a informačnej tabule v doline Roveň

V októbri sme pre Vás dokončili opravu a dobudovanie oddychového miesta v doline Roveň, ktoré koncom roka 2021 spadlo z dôvodu hnijúceho dreva. Pripravené sú pre Vás 3 lavičky, informačná tabuľa a nové stojisko pre kone. Projekt podporili Nadačný fond Baumit, Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron a Gregorij Šamin BAUTRADE. Viac o projekte TU.

Kosenica 2022

Oznamujeme, že 1.7. až 3.7. budeme už tradične organizovať akciu s názvom Kosenica. Pozvaní sú všetci, ktorí sa k nám radi pripoja v ručnom kosení horskej lúky či už sú to skúsení kosci, alebo záujemci, ktorý sa chcú tejto aktivite priučiť. Občerstvenie je poskytované ako súčasť akcie avšak pre veľký záujem už nemáme k dispozícii ubytovanie, takže pre účastníkov, ktorí chcú s nami stráviť celý víkend odporúčame priniesť si stan. Harmonogram ostatných akcií nájdete TU. Dátumy ich realizácie budeme upresňovať postupne v závislosti od počasia.

Envirocena ATLAS

S radosťou oznamujeme, že v mesiaci apríl sme boli nominovaný medzi prvých troch finalistov na udelenie ENVIROCENY ATLAS v kategórii Biodiverzita, kde sme boli na základe našich aktivít nominovaný z celého Slovenska (https://www.nadaciavub.sk/atlas/). Sme za toto uznanie veľmi vďačný a budeme sa snažiť, aby sme budúci rok prekonali aj ostatných nominantov a stali sa tak víťazmi. 

Kontrola ovocného sadu

V dňoch 26.marec 2022 a 28.marec 2022 sme vykonali kontrolu nového sadu ovocných stromov. Po zime sme opravili poškodené oporné koly pre stromčeky. V jednom prípade bolo poškodené aj pletivo, ktoré sme opravili. Pozbierali sme prehnitý konský hnoj z minulého roka a použili ho na hnojenie jednotlivých ovocných stromčekov. Zároveň sme vykonali aj jarnú údržbu ovocných stromčekov. A teraz budeme trpezlivo čakať ako náš nový ovocný sad v n.v. cca 1000 metrov prežil zimu.  

Dobrovoľnícka práca pre LIFE+, Príroda a Biodiverzita

V mesiacoch január a február 2022 sme zapojili do aktivít projektu „Ochrana sysľa pasienkového“ v rámci projektovej schémy LIFE+, Príroda a Biodiverzita a pod vedením Ervína Hapla sme vykonávali aktivity na obnovu biotopov sysľa pasienkového na Slovensku. Na vybraných lokalitách, kde sa sysle doposiaľ prirodzene vyskytujú sme sa podieľali na existujúcom manažmente územia, a to vytváraním ďalšieho vhodného miesta, kde sa môže kolónia rozšíriť ( t.j. ich vyčistenie od náletových drevín, príprava pozemku na pastvu, zmenu pozemku na trávnatý porast a pod.)

POP 2021

Oznamujeme, že sme v mesiaci október dokončili projekt „obnova a zachovanie biodiverzity podmáčaných horských lúk pod Vysokým vrchom“, ktorý bol financovaný Environmentálnym fondom v rámci POP 2021.

Darujte 2 % z dane pre VYSOKÝ VRCH

Aj s Vašou pomocou VYSOKÝ VRCH už druhý rok realizuje aktivity na obnovu a udržanie biodiverzity pod Vysokým vrchom na Muránskej planine, za čo Vám patrí naše veľké ĎAKUJEME. Vyzbierané finančné prostriedky používame na environmentálne aktivity v teréne a vzdelávaciu činnosť. Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť TU. Ak je potrebné, odnesieme tieto doklady na daňový úrad za Vás. Za Vašu pomoc srdečne ďakujeme.

Otvorenie turistickej vyhliadkovej terasy

19. Septembra 2020 sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia turistickej vyhliadkovej terasy, ktorú sme spolu s OZ Nová Burda pomáhali stavať. Výhliadková terasa bola postavená pri turistickom informačnom stredisku NP Muránska planina v sedle Burda.

Noc s netopiermi 2020

Dňa 22. Augusta 2020 sa členovia združenia VYSOKÝ VRCH opäť zúčastnili noci netopierov v sedle Burda. Súčasťou podujatia bol tradične aj odchyt netopierov do nárazovej siete a ich určovanie pomocou detektora.

Horehronské slávnosti koscov a hrabačiek

Dňa 8. augusta 2020 sme sa zúčastnili Horehronských slávností koscov a hrabačiek súčasťou ktorých bola aj tradičná súťaž v kosení. Získali sme mnoho cenných skúseností a rád ohľadom ručného kosenia a dúfame že budúci rok sa tejto akcie zúčastníme aj ako súťažiaci.

Svetový deň strážcov

V sobotu dňa 1. augusta 2020 sa členovia občianskeho združenia zúčastnili na svetovom dni strážcov na chate Burda – terénnom informačnom stredisku NP Muránska planina. Cieľom podujatia bolo vzdať úctu tým strážcom, ktorí pri výkone svojej práce prišli o život, i tým strážcom, ktorí svojou prácou denne prispievajú k ochrane našich chránených území.

Celomestská brigáda ,,Za krajší Tisovec“

8. júla 2020 sme sa zúčastnili celomestskej brigády v rámci ktorej sme zbierali odpad v okolí prameňa Rimavy a v doline Roveň.

Bylinkáreň 2020

27. júna 2020 sme sa znovu zúčastnili workshopu Bylinkáreň v sedle Burda. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa vychádzky s botanikmi, kde sa učili rozpoznávať základné bylinky a ich životné prostredie ako aj obohať svoje vedomosti o ich spracovávaní do čajov, tinktúr a mastí.

Čistenie potoka 2019

V mesiaci november členovia združenia spolu s niekoľkými dobrovoľníkmi čistili úsek potoka v doline Roveň. Všetky práce boli realizované ručným kosením a inými k prírode ohľaduplnými technikami.

Noc s netopiermi 2019

Dňa 17. Augusta 2019 sa členovia OZ Zbojská (dnes členovia združenia VYSOKÝ VRCH) zúčastnili noci netopierov v sedle Burda. Súčasťou podujatia bol aj odchyt netopierov do nárazovej siete a ich určovanie pomocou detektora.

Bylinkáreň 2019

29. júna 2019 sa členovia OZ Zbojská (dnes členovia združenia VYSOKÝ VRCH) zúčastnili workshopu Bylinkáreň v sedle Burda. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa vychádzky s botanikmi, kde sa učili rozpoznávať základné bylinky a ich životné prostredie ako aj obohať svoje vedomosti o ich spracovávaní do čajov, tinktúr a mastí.