BUDOVANIE LIAHNISK

Stavba plotu

Stavba plotu

Na zabránenie prístupu hospodárskych zvierat na územie močiara sme na jeho spodnej hranici vybudovali plot o približnej dĺžke 140 metrov. Plot je vybudovaný z agátových kolov a oborového pletiva s výškou 1,2...
Odstraňovanie náletových drevín

Odstraňovanie náletových drevín

V mesiaci október sme dokončili odstraňovanie náletových drevín, čo umožní nie len rozšírenie kosnej lúky, ale zároveň to umožní aj vybudovanie plotu. Tento rok bol pri čistení kladený dôraz hlavne na spodnú časť územia, ktorou preteká prameň rieky Rimava. Táto časť...
Budovanie liahnisk

Budovanie liahnisk

Na ploche močiaru pribudlo 10 nových liahnisk pre obojživelníky, ktorých úlohou je poskytnúť bezpečné miesto pre ich vyliahnutie a rast. Sú zhotovené niekoľkými spôsobmi, aby bolo možné porovnať vplyv jednotlivých typov liahnisk na schopnosť prežitia týchto jedincov....
Rozširovanie kosnej lúky

Rozširovanie kosnej lúky

V polovici leta sme v rámci projektu „Budovanie liahnisk pre obojživelníky pod Vysokým vrchom v NP Muránska planina“ rozšírili plochu horskej kosnej lúky o približne 1 hektár. Boli vykonané takzvané „štartovacie aktivity“,  ktoré zahŕňajú...