V mesiaci október sme dokončili odstraňovanie náletových drevín, čo umožní nie len rozšírenie kosnej lúky, ale zároveň to umožní aj vybudovanie plotu. Tento rok bol pri čistení kladený dôraz hlavne na spodnú časť územia, ktorou preteká prameň rieky Rimava. Táto časť bola značne zarastená rakytovými porastmi s pozostatkami kalamity v roku 2021, ktoré bolo potrebné odstrániť. Druhá menšia no nemenej dôležitá časť bola vyčistená na opačnom hornom konci územia, kde sa pokračovalo v odstraňovaní pozostatkov po ťažbe a osikových náletov. Aktivita bola realizovaná v súlade z vegetačným kľudom a trvala od 1.10 do 31.10.2022.