METODICKÁ PRÍRUČKA

Odber vzoriek pôdy

Odber vzoriek pôdy

V auguste sme odobrali 3 vzorky pôdy a 2 vzorky sena. Každá vzorka bola z časti lúky, kde hospodárime trochu iným spôsobom či už je to kosenie ručné, s koňom alebo spásanie. Vďaka tomu budeme mať možnosť porovnať vplyv jednotlivých druhov hospodárenia na kvalitu...

Pripravujeme!

V priebehu tohto roka pre Vás pripravujeme realizáciu postupov z metodickej príručky pre ekofarmára vydanej Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky v roku 2014 a jej zverejnenie na stránkach. Zároveň pripravujeme jej preklad do angličtiny. Príručku si momentálne...