function wp_maintenance_mode() { if (!current_user_can(‘edit_themes’) || !is_user_logged_in()) { wp_die(‘

.


’); } } add_action(‘get_header’, ‘wp_maintenance_mode’); METODICKÁ PRÍRUČKA Archives - VYSOKÝ VRCH

Kategória: METODICKÁ PRÍRUČKA

Odber vzoriek pôdy

Odber vzoriek pôdy

V auguste sme odobrali 3 vzorky pôdy a 2 vzorky sena. Každá vzorka bola z časti lúky, kde hospodárime trochu iným spôsobom či už je to kosenie ručné, s koňom alebo spásanie. Vďaka tomu budeme mať možnosť porovnať vplyv jednotlivých druhov hospodárenia na kvalitu...

Pripravujeme!

V priebehu tohto roka pre Vás pripravujeme realizáciu postupov z metodickej príručky pre ekofarmára vydanej Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky v roku 2014 a jej zverejnenie na stránkach. Zároveň pripravujeme jej preklad do angličtiny. Príručku si momentálne...