V auguste sme odobrali 3 vzorky pôdy a 2 vzorky sena. Každá vzorka bola z časti lúky, kde hospodárime trochu iným spôsobom či už je to kosenie ručné, s koňom alebo spásanie. Vďaka tomu budeme mať možnosť porovnať vplyv jednotlivých druhov hospodárenia na kvalitu pasienku a pôdy. Výsledky budú zverejnené na webe a zároveň budú súčasťou pripravovanej príručky.