Autor Filip Meško

Stavba plotu

Stavba plotu

Na zabránenie prístupu hospodárskych zvierat na územie močiara sme na jeho spodnej hranici vybudovali plot o približnej dĺžke 140 metrov. Plot je vybudovaný z agátových kolov a oborového pletiva s výškou 1,2...
Odstraňovanie náletových drevín

Odstraňovanie náletových drevín

V mesiaci október sme dokončili odstraňovanie náletových drevín, čo umožní nie len rozšírenie kosnej lúky, ale zároveň to umožní aj vybudovanie plotu. Tento rok bol pri čistení kladený dôraz hlavne na spodnú časť územia, ktorou preteká prameň rieky Rimava. Táto časť...
Stavba lavičiek, tabule a stojiska

Stavba lavičiek, tabule a stojiska

V októbri sme s dobrovoľníkmi dokončili výstavbu oddychovej zóny pri turistickej značke Roveň. K dispozícii sú tri lavičky – jedna lavička so šindľovou strechou a dve lavičky z masívnych kmeňov. Pre priaznivcov konskej turistiky je pripravené stojisko pre dva až...
Budovanie liahnisk

Budovanie liahnisk

Na ploche močiaru pribudlo 10 nových liahnisk pre obojživelníky, ktorých úlohou je poskytnúť bezpečné miesto pre ich vyliahnutie a rast. Sú zhotovené niekoľkými spôsobmi, aby bolo možné porovnať vplyv jednotlivých typov liahnisk na schopnosť prežitia týchto jedincov....
Príprava materiálov na stavbu

Príprava materiálov na stavbu

Aby sme zabezpečili dlhú trvanlivosť lavičiek, stojiska a tabule, boli všetky komponenty vybrúsené a natreté ochranným náterom. Časť, ktorá je v kontakte so zemou bola navyše natretá gumoasfaltovou hydroizoláciou. Na týchto prípravných aktivitách pracovalo dohromady 5...