Aby sme zabezpečili dlhú trvanlivosť lavičiek, stojiska a tabule, boli všetky komponenty vybrúsené a natreté ochranným náterom. Časť, ktorá je v kontakte so zemou bola navyše natretá gumoasfaltovou hydroizoláciou. Na týchto prípravných aktivitách pracovalo dohromady 5 dobrovoľníkov a materiál bol do konca septembra pripravený na ďalšiu manipuláciu.