Na ploche močiaru pribudlo 10 nových liahnisk pre obojživelníky, ktorých úlohou je poskytnúť bezpečné miesto pre ich vyliahnutie a rast. Sú zhotovené niekoľkými spôsobmi, aby bolo možné porovnať vplyv jednotlivých typov liahnisk na schopnosť prežitia týchto jedincov. Drevené liahniská zabraňujú zosuvu podmáčanej pôdy čím zabezpečujú stabilnú hladinu počas celého roka. Sú zhotovené dvoma spôsobmi aby bolo možné porovnať, ktoré s týchto prevedení má dlhšiu životnosť pri kontakte s vodou. Nachádzajú sa tu aj prírodné liahniská bez umelého spevnenia, ktoré poskytujú viac prirodzených úkrytov, avšak vyžadujú neustáli odstraňovanie nánosov. Efektívnosť týchto typov liahnisk budeme porovnávať v nasledujúcom roku.