V priebehu tohto roka pre Vás pripravujeme realizáciu postupov z metodickej príručky pre ekofarmára vydanej Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky v roku 2014 a jej zverejnenie na stránkach. Zároveň pripravujeme jej preklad do angličtiny. Príručku si momentálne môžete stiahnuť aj TU.