V polovici leta sme v rámci projektu „Budovanie liahnisk pre obojživelníky pod Vysokým vrchom v NP Muránska planina“ rozšírili plochu horskej kosnej lúky o približne 1 hektár. Boli vykonané takzvané „štartovacie aktivity“,  ktoré zahŕňajú kosenie, hrabanie, zvoz biomasy a v neposlednom rade aj odstraňovanie prekážok akými sú napríklad krtince a konáre, ktoré bránia ručnému koseniu. Vďaka týmto aktivitám bude táto plocha v roku 2023 začlenená do kultúrneho dielu LPIS 2002-1, ktorý má charakter agroenvironmentálneho kultúrneho dielu a bude súčasťou akcie KOSENICA 2023.