Je čas na obnovu mokradí

Voda je hnacou silou prírody.

Leonardo da Vinci

Na dnešnom stretnutí sme si tak ako každý rok naplánovali ročné aktivity. Dôležité je pre nás opätovne pokračovať v obnove mokrade a zachovaní biodiverzity na jej území.

Mokraď pod Vysokým vrchom je prechodné územie medzi vodným a suchozemským prostredím. Je však veľmi ťažké určiť presnú hranicu. Táto mokraď je charakteristická prítomnosťou rastlín a živočíchov, ktoré sú prispôsobené životu vo vode aj na súši. Pre jej zachovanie je potrebné zmeniť prístup k obhospodarovaniu krajiny, pretože fungujúca mokraď v krajine dokáže zadržať životodarnú vodu, spomaliť jej odtok a zaistiť jej dostatok aj na obdobia sucha. Preto sa snažíme odstrániť alebo zmierniť nevhodné zásahy v mokradi z minulosti a revitalizáciou mokrade pod Vysokým vrchom prispieť ku schopnosti doliny Roveň vysporiadať sa s extrémami v období výdatných zrážok.

Dnes je Svetový deň mokradí a pri tejto príležitosti OSN vyzýva verejnosť, aby podnikli kroky pre záchranu a obnovu degradovaných mokradí, nakoľko mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi a miznú trikrát rýchlejšie ako lesy.

Zverejnený oficiálny poster Svetového dňa mokradí 2023 v slovenčine je možné vidieť nižšie.