Klimatická kríza je aj krízou zdravia

Človek je súčasťou prírody a jeho vojna proti prírode je nevyhnutne vojnou proti sebe samému.

Rachel Carson

Klimatická zmena je najväčšou hrozbou ľudstva. Jej dopady už v súčasnosti poškodzujú zdravie prostredníctvom znečistenia vzduchu, šírením infekčných ochorení, extrémnym počasím, stratou obydlia, neistoty dostupnosti potravín a tlakom na mentálne zdravie. Každý rok si environmentálne faktory vyžiadajú životy približne 13 miliónov ľudí.

Od roku 2011 si 26.septembra pripomíname Svetový deň environmentálneho zdravia, ktorého poslaním je zmierniť vážne dôsledky zmeny klímy a jej negatívny dopad na ľudskú populáciu a životné prostredie. Klimatická zmena sa prejavuje zmenou zrážok, zvýšením extrémnych výkyvov počasia a nárastom priemernej ročnej teploty čo vnímame aj my tohto roku v našom prostredí pod Vysokým vrchom.

Zmena klímy zvyšuje frekvenciu a závažnosť extrémnych poveternostných udalostí, čo má vplyv na potravinovú bezpečnosť. Vplyv zmeny klímy nebude v rôznych potravinových systémoch rovnomerný. V niektorých regiónoch sa očakáva zvýšenie produkcie potravín, vo všeobecnosti sa však predpokladá, že odhadovaná zmena klímy bude mať negatívny vplyv na potravinovú bezpečnosť, najmä v znevýhodnených krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Efekt zmeny klímy na potravinovú bezpečnosť a následne na výživu súvisia s účinkami na bezpečnosť potravín a verejné zdravie sa budú musieť preto posudzovať spoločne.