Končí sa rok plný zmien

Rok 2021 bol vo verejnosti rokom zlomu v postoji voči ochrane životného prostredia. Zmenilo sa vnímanie, ako aj postavenie ochrany životného prostredia a z okrajovej témy sa stala jedna z ústredných tém úsilia vlád aj verejnosti. Aj v našej organizácii pri plnení nášho poslania sme tento rok ukončili prvý míľnik a to realizáciu projektu „Ďalšia dokumentácia starostlivosti o časť územia SKUEV0225 Muránska planina (lokalita Roveň) na obdobie 2020 – 2021“.

Od 1. januára 2022 pokračujeme v našej činnosti v zmysle nového schváleného projektu „Ďalšia dokumentácia starostlivosti o časť územia SKUEV0225 Muránska planina (lokalita Roveň) na obdobie 2022 – 2023“.

Pri plnení nášho poslania, ktorým je predovšetkým obnova a udržanie biodiverzity v súlade s prírode blízkym hospodárením a udržaním chovu ohrozených druhov hospodárskych zvierat patrí naše „ĎAKUJEME“ všetkým našim členom a dobrovoľníkom. Za finančnú podporu ďakujeme miestnym podnikateľom, ale najmä firme STOŽEK, s.r.o. a zamestnancom železničnej stanice Hnúšťa, ktorí nás podporili.