Medzinárodný deň zeme

Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú.

William Shakespeare

Dnešný deň 22. apríl 2022 patrí Dňu Zeme a práve prebieha vyhlásenie výsledkov 2.ročníka Enviroceny ATLAS. Hodnotitelia ocenili aktivity nášho občianskeho združenia, ktoré sme zrealizovali v minulých rokoch a postúpili sme do nominácie na víťaza kategórie BIODIVERZITA. Uvidíme ako to dopadne, a či získame cenu ATLAS v tejto kategórii.

V dnešný deň, práve pred 52 rokmi, v roku 1970 vedci a ekológovia vyzvali ľudstvo k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. A v roku 1990 pri príležitosti medzinárodného dňa sa zaktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta.

Prelomovým bol rok 2000, kedy vzniklo „environmentálne posolstvo“ a potreba chrániť planétu sa začala šíriť internetom. Virtuálne prepojenie umožnilo piatim tisíckam environmentálnych skupín koordinovať svoje aktivity a zapojiť do nich širokú verejnosť. Za samozrejmosť sa považuje zmena myslenia a počíta sa s miestnymi iniciatívami, ktoré demonštrujú silu zmeny na úrovni jednotlivca.

 

Ako to môžeme urobiť? Stačí zaviesť do každodenného života pár zmien. Napríklad obmedziť používanie plastov, šetriť vodou, snažiť sa nakupovať lokálne potraviny, používať prírodné hnojivá, či zapojiť sa do čistenia prírody vo svojom okolí v rámci dobrovoľníckych činností. Počas víkendu 23. až 24. apríla sme aj my prispeli k čistote v prírode a pozbierali odpadky v celej doline Roveň.

 

Nezabúdajme, že nech každý deň je pre nás Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších!