Skončil sa Európsky rok mládeže 2022

Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.

Albert Einstein

Ďalší rok plnenia nášho poslania sa končí. Naše poďakovanie patrí okrem členov a dobrovoľníkov aj našim finančným donorom, a to najmä firme STOŽEK, s.r.o. a VEVERKA, s.r.o.. Tiež ďakujeme zamestnancom železničnej stanice Hnúšťa, ktorí nás podporili v našej činnosti.