function wp_maintenance_mode() { if (!current_user_can(‘edit_themes’) || !is_user_logged_in()) { wp_die(‘

.


’); } } add_action(‘get_header’, ‘wp_maintenance_mode’); Skončil sa Európsky rok mládeže 2022 - VYSOKÝ VRCH

Skončil sa Európsky rok mládeže 2022

Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.

Albert Einstein

Ďalší rok plnenia nášho poslania sa končí. Naše poďakovanie patrí okrem členov a dobrovoľníkov aj našim finančným donorom, a to najmä firme STOŽEK, s.r.o. a VEVERKA, s.r.o.. Tiež ďakujeme zamestnancom železničnej stanice Hnúšťa, ktorí nás podporili v našej činnosti.