Svetový deň hospodárskych zvierat

Zabijeme všetky húsenice, potom sa sťažujeme, že nie sú žiadne motýle.

John Marsden

Prvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov práve vo Sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. V roku 1982 bol medzinárodným fórom ochranárskych organizácií vyhlásený za Svetový deň hospodárskych zvierat.

 

Cieľom Svetového dňa zvierat je zlepšenie životných podmienok zvierat na celom svete prostredníctvom podpory a zapojenia jednotlivcov, skupín a organizácií, ktoré sa starajú o osudy zvierat hospodárskych, domácich aj voľne žijúcich.

K hospodárskym zvieratám patria napríklad kravy, kozy, prasatá, ovce, sliepky a iné zvieratá. Takže dnes majú svoj deň, naše zvieratá, ktoré majú šťastie na vynikajúce životné podmienky, pretože milióny z nich strávia svoje bytie v hrozných a krutých podmienkach. Každé zviera si zaslúži slobodný a dôstojný život. Aj keď tieto zvieratá radíme medzi zvieratá úžitkové a sú chované za účelom konzumácie, majú tieto tvory právo na adekvátne zaobchádzanie a znesiteľné životné podmienky.

Cieľom dnešnej aktivity bolo priblížiť deťom reálne podmienky chovu hospodárskych zvierat, poukázať na rozdiely medzi druhmi, ktoré si deti často krát zamieňajú a na základe priamej skúsenosti deti upozorniť na rozdielnosť podmienok veľkochovov v porovnaní s podmienkami, ktoré sú pre ich život prijateľnejšie. Celá aktivita začala krátkou 15 minútovou turistikou na pastvu, kde sa zvieratá pásli. Všetci účastníci podujatia boli nadšení a so záujmom diskutovali o prežitom popoludní. Zároveň priznali, že potraviny, ktoré ochutnali, boli neporovnateľne chutnejšie ako tie, ktoré poznajú z obchodov.