Svetový deň mokradí

Krása prírodného sveta spočíva v detailoch.

Natalie Angier

Dnes sme mali stretnutie, aby sme naplánovali aktivity na rok 2022. V tento deň si už po 51. krát pripomíname význam mokradí. V roku 1971 bol podpísaný Dohovor o mokradiach a odvtedy je tento deň svetovým dňom mokradí. Mokrade nie sú len biotopy vodného vtáctva, ale sú veľmi významné aj pre iné živočíchy a rastliny. Aj tento rok sme sa rozhodli pokračovať v obnove a zachovaní biotopov našej mokrade pod Vysokým Vrchom.

V našej mokradi sú jedinečné biotopy, ktorých existencia je podmienená špecifickým prameniskom spodných vôd.

Je veľmi dôležité vedieť, že mokrade nie sú len prírodné zdroje vody, ale sú najmä centrami vysokej biodiverzity a miestami silných estetických vnemov. Predpokladá sa, že asi jedna tretina ohrozených a vzácnych druhov cievnatých rastlín na Slovensku rastie vo vodných a vodou ovplyvňovaných mokraďových biotopoch.