Svetový deň vody

Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.

Leonardo da Vinci

VODA je kolískou života na našej planéte, má výnimočné vlastnosti, ktoré sú pre život rozhodujúce. Prvé organizmy sa objavili práve vo vodnom prostredí, mnohé v ňom zostali a rozvinuli sa do rozmanitých a pestrých foriem. Ani tie, ktoré našli v priebehu evolúcie vhodné podmienky pre svoj život na súši, sa od vody nikdy úplne neodpútali a mnohé sa do nej opäť vrátili.

Rastliny bez vody vädnú, ich semená nevyklíčia. Huby potrebujú vlhko a živočíchy sa v čase sucha sťahujú bližšie k vodným nádržiam. Všetky organizmy bez výnimky potrebujú vodu pre svoj život. Je dôležitou súčasťou ich buniek a ako rozpúšťadlo aj podmienkou látkovej premeny.

Pre veľkú skupinu organizmov je voda životným prostredím, ktoré poskytuje dostatok potravy, úkryt aj ochranu. Vo vode a pri vode žijú zástupcovia všetkých základných skupín rastlinných a živočíšnych organizmov. Bohatý život viazaný na vodné prostredie môžeme pozorovať aj u nás pod Vysokým vrchom. Všetky typy vodných ekosystémov sú významnou a nenahraditeľnou súčasťou prírody, ovplyvňujú charakter krajiny kdekoľvek na svete. Vodné ekosystémy sú mnohotvárne a poskytujú rozmanité životné podmienky.