Týždeň dobrovoľníctva

Slovensko sa každý rok na chvíľu mení na krajinu dobrých skutkov. Dňom 16. septembra sa každoročne štartuje Týždeň dobrovoľníctva, ktorý trvá 7 dní a môže sa do neho zapojiť každý. Aj naši členovia a „spriaznené duše“ sa zapojili do vyhláseného týždňa dobrovoľníctva. Každoročný Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. My sme počas týchto dní pripravili pre dobrovoľníkov dostatok zmysluplnej práce pre všetkých účastníkov a účastníčky. Spoločne sme sa podieľali na likvidácii čiernej skládky v doline Roveň, zberu odpadkov na zelenej turisticky značenej trase Tisovec – Burda od časti Spuzlô po časť Roveň, vyčistenie okolia oddychového miesta pri turistickom smerovníku Roveň. V závere týždňa dobrovoľníci pomáhali pri výsadbe ovocných stromčekov pod Vysokým vrchom v nadmorskej výške 912 metrov n. m. Všetkým ľuďom dobrej vôle ďakujeme, že nám venovali svoj voľný čas.