29.3.2021 začalo naše združenie s čistením rakytových porastov v močiari. Vo vzniknutom priestore budú nasledovne vytvorené malé jazierka pre rozmnožovanie hlavne Kunky Žltobruchej a Skokana Štíhleho. Uhádzané kopy budú odtiahnuté a zoštiepkované v rámci prípravy okolitých močiarnych lúk na ručné kosenie a kosenie za pomoci konskej kosačky.