function wp_maintenance_mode() { if (!current_user_can(‘edit_themes’) || !is_user_logged_in()) { wp_die(‘

.


’); } } add_action(‘get_header’, ‘wp_maintenance_mode’); Kosenie a hrabanie močiara - VYSOKÝ VRCH

Počas začiatku mája a celého júna sme sa venovali hlavne starostlivosti o močiar a okolité podmáčané lúky. Prácu nám sťažovali najmä obrovské horúčavy, dotieravý hmyz a náročnosť pohybu v podmočenom teréne. Biomasu budeme odstraňovať z močiara až v neskorších mesiacoch a to z dôvodu vysemeňovania rastlín ale aj kvôli momentálne obrovskej váhe.