Počas začiatku mája a celého júna sme sa venovali hlavne starostlivosti o močiar a okolité podmáčané lúky. Prácu nám sťažovali najmä obrovské horúčavy, dotieravý hmyz a náročnosť pohybu v podmočenom teréne. Biomasu budeme odstraňovať z močiara až v neskorších mesiacoch a to z dôvodu vysemeňovania rastlín ale aj kvôli momentálne obrovskej váhe.