function wp_maintenance_mode() { if (!current_user_can(‘edit_themes’) || !is_user_logged_in()) { wp_die(‘

.


’); } } add_action(‘get_header’, ‘wp_maintenance_mode’); Obhliadka ovocných stromov a príprava metodiky ošetrovania - VYSOKÝ VRCH
V spolupráci z OZ Pangaea a ostatnými dobrovoľníkmi z oblasti ovocinárstva sme dňa 26.03.2021 boli na obhliadke všetkých ovocných stromov v doline Roveň. Počas obhliadky sme sa snažili zvoliť najadekvátnejší postup ošetrenia týchto stromov. Stromy nenapadnuté alebo len málo napadnuté lišajníkmi tvoria približne polovicu ovocných stromov. Ostatné stromy budú ošetrené takým spôsobom, aby sme zabezpečili aspoň rast mládnikov, ktoré budú následne využité pri štepení nového sadu, čím zachováme pôvodné odrody.