V druhej polovici septembra sme dokončili osádzanie búdok pre netopiere a to osadením ďalších šiestich kusov. Tento krát sme búdky rozmiestňovali v širšom okolí aby sme v rámci monitoringu mohli určiť, ktoré s týchto lokalít netopiere viac preferujú. Predošle osadené búdky sú zatiaľ neobývané.