2.5.2021 sme dokončili jarné ošetrovanie sadov v doline Roveň. Ako posledný sme dokončili sad U Hudecov zložený prevažne z jabloní. Ako posledné práce v sadoch nám momentálne ostávajú úpravy okolia – hrabanie a zbieranie menších konárov. V mesiaci Máj budeme ďalej pokračovať vyhľadávaním podpníkov, keďže v tomto období ich môžeme spoľahlivo určiť.