function wp_maintenance_mode() { if (!current_user_can(‘edit_themes’) || !is_user_logged_in()) { wp_die(‘

.


’); } } add_action(‘get_header’, ‘wp_maintenance_mode’); Príprava plochy na vytvorenie nového sadu I - VYSOKÝ VRCH
Dňa 19.03.2021 začali členovia združenia VYSOKÝ VRCH spolu s dobrovoľníkmi aj napriek premenlivému počasiu prípravné práce na vytvorenie nového sadu v doline Roveň. V rámci prípravných prác sa odstraňovali náletové dreviny, čistila sa plocha od suchých konárov, ktoré ostali s pôvodného čistenia pastvy a uhadzovali sa kopy na štiepkovanie. Na prácach sa spoločne podieľali všetci členovia združenia a traja dobrovoľníci.