Dňa 19.03.2021 začali členovia združenia VYSOKÝ VRCH spolu s dobrovoľníkmi aj napriek premenlivému počasiu prípravné práce na vytvorenie nového sadu v doline Roveň. V rámci prípravných prác sa odstraňovali náletové dreviny, čistila sa plocha od suchých konárov, ktoré ostali s pôvodného čistenia pastvy a uhadzovali sa kopy na štiepkovanie. Na prácach sa spoločne podieľali všetci členovia združenia a traja dobrovoľníci.