Horúci august je ideálny na práce s vodou a preto sme sa pustili do opravy pôvodnej napájacej nádrže pre zvieratá, ktorá dnes slúži hlavne ako liahnisko pre žaby. Nádrž bola vypustená a následne bol vybudovaný odtok, aby sa uľahčilo budúcej údržbe. Diery, cez ktoré odtekala voda, boli upchaté ílom. Momentálne jej stav monitorujeme a v prípade vzniku nových dier použijeme kaučukovú fóliu.