OBNOVA BIODIVERZITY TRADIČNÝM HOSPODÁRENÍM

Ručné kosenie I

Ručné kosenie I

S mesiacom jún nám pribúda práce a každá pomoc od našich dobrovoľníkov je veľmi vítaná. Po výdatných májových dažďoch je trávny biotop vhodný na kosenie. Začíname s lúčnym porastom od potoka a budeme postupovať do vyšších polôh. Kosíme hlavne pomocou ručných kôs, ale...