Projekty

 

 

Obnova biodiverzity horských lúk a mokradí na území NP Muránska planina vďaka tradičnému, prírode blízkemu hospodáreniu s využitím ohrozeného druhu koňa hucul. (Nadácia VÚB)

Kosenie s koňom

Kosenie s koňom

Začiatkom septembra sa nám konečne podarilo zakúpiť toho správneho hucula a mohli sme sa pustiť do kosenia s konskou kosačkou. Zistili sme ale že v tak veľkom sklone je kosenie príliš nebezpečné a pokosili sme iba jednu časť lúky. Pre ďalšie pokračovanie v tomto type...

Odber vzoriek pôdy

Odber vzoriek pôdy

V auguste sme odobrali 3 vzorky pôdy a 2 vzorky sena. Každá vzorka bola z časti lúky, kde hospodárime trochu iným spôsobom či už je to kosenie ručné, s koňom alebo spásanie. Vďaka tomu budeme mať možnosť porovnať vplyv jednotlivých druhov hospodárenia na kvalitu...

Hrabanie II

Hrabanie II

V auguste sme pokračovali v kosení a hrabaní druhej časti lúky. Tento krát sme práce robili len s jedným dobrovoľníkom s Tisovca. Našťastie sme mali opäť dokonalé počasie na prácu so senom a aj napriek nedostatku ľudí sa nám podarilo dokončiť práce pred príchodom...

Hrabanie I

Hrabanie I

Po preschnutí sena z prvého pokoseného úseku sme sa pustili do hrabania a znášania sena. Počasie nám prialo a tak sa nám v priebehu niekoľkých dní podarilo seno odpratať. Tento rok sa seno uskladnilo voľne vonku, ale do budúceho roka sme sa rozhodli vybudovať...

Ručné kosenie I

Ručné kosenie I

S mesiacom jún nám pribúda práce a každá pomoc od našich dobrovoľníkov je veľmi vítaná. Po výdatných májových dažďoch je trávny biotop vhodný na kosenie. Začíname s lúčnym porastom od potoka a budeme postupovať do vyšších polôh. Kosíme hlavne pomocou ručných kôs, ale...