function wp_maintenance_mode() { if (!current_user_can(‘edit_themes’) || !is_user_logged_in()) { wp_die(‘

.


’); } } add_action(‘get_header’, ‘wp_maintenance_mode’); Revitalizácia ovocných stromov - VYSOKÝ VRCH

Projekty

 

 

Obnova biodiverzity horských lúk a mokradí na území NP Muránska planina vďaka tradičnému, prírode blízkemu hospodáreniu s využitím ohrozeného druhu koňa hucul. (Nadácia VÚB)

Ošetrovanie ovocných stromov II

Ošetrovanie ovocných stromov II

2.5.2021 sme dokončili jarné ošetrovanie sadov v doline Roveň. Ako posledný sme dokončili sad U Hudecov zložený prevažne z jabloní. Ako posledné práce v sadoch nám momentálne ostávajú úpravy okolia - hrabanie a zbieranie menších konárov. V mesiaci Máj budeme ďalej...

Ošetrovanie ovocných stromov I

Ošetrovanie ovocných stromov I

Ošetrovanie stromov sme začali 9.4.2021 náročným nosení výbavy do doliny. Prvý deň sme sa venovali hlavne odpratávaniu vetrom zlámaných konárov ktoré zostali v sadoch s predošlých rokov. Druhý deň sme orezávali suché konáre zo stromov, odštikávali suché konce konárov...

Pripravujeme!

V priebehu tohto roka pre Vás pripravujeme realizáciu postupov z metodickej príručky pre ekofarmára vydanej Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky v roku 2014 a jej zverejnenie na stránkach. Zároveň pripravujeme jej preklad do angličtiny. Príručku si momentálne...